UDVIKLING der giver mening!

udvikling af mennesker

& Organisationer

Udvikling der giver mening

Professionel coach

Jeg brænder for at understøtte meningsfuld udvikling af mennesker og organisationer gennem 1-1 coaching, ledelsescoaching eller stresscoaching.

Udvikling kræver indsigt i os selv og i vores historie og forhindringer. Vi er mest motiveret for at handle når vi føler, at det vi handler på giver mening.

Mening er derfor, for mig, helt centralt i udvikling af både mennesker og organisationer.

– Tina Koed, professionel stresscoach

Hvordan skaber vi udvikling?

Jeg tror på, at vi alle skaber vores egne meninger individuelt. Vi skaber blandt andet mening gennem tidligere erfaringer – vi lærer at det vi tidligere har oplevet og gjort.

Vi lærer af vores historie, vi bliver påvirket af vores dialog med andre og vores meningsskabelse påvirkes af egne og andres handlinger. Vores mening om noget, herunder os selv er ikke stationær eller en endegyldig sandhed. Vi ændrer vores mening i takt med at vi får nye indsigter om os selv og andre.

Når vi gerne vil skabe udvikling, er det derfor min erfaring, at vi skal skabe indsigt i os selv og vores egen historie og oplevede forhindringer. Vi er mest motiveret for at handle, når det vi handler på føles meningsfuldt.

For mig er indsigt og motivation helt centralt i forhold til udvikling af både mennesker og organisationer

– Tina Koed, professionel stresscoach

Hvad tilbyder jeg?

Dine muligheder

1 – 1  coaching

Til dig der ønsker at skabe indsigt, retning og motivation til, at handle på det der giver mening for dig.

Forløbet tager udgangspunkt i ligeværdige samtaler baseret på spørgsmål og feedback – sigtet er at du fokuserer dine tanker, følelser og handlinger mod det liv du ønsker at leve – det du ønsker at opnå.

Vi retter fokus mod din nutid og din fremtid. Vi retter fokus mod det der støtter og motiverer dig samt hvad du helt konkret skal gøre, for at opnår det du ønsker. Jeg vil lytte, motivere, udfordre og støtte dig under hele forløbet.

Ledelsescoaching

Til dig der vil styrke dit fundament, arbejde med din bevidsthed som leder, designe din egen praksis mv.

Forløbet tager udgangspunkt i dig som leder og sigtet er styrke dit fokus på og bevidst om dine egne følelser, reaktioner, mønstre og kommunikation i forbindelse med din ledelsesopgave.

Vi retter b.la. fokus mod dit bevidsthedsniveau, dine ledelsesperspektiver, dine kommunikationsdomæner, din motivation, dit energi niveau og din relation til dig selv og andre.

Stresscoaching

Til dig der mærker stress symptomer og som ønsker at genfinde balancen.

Forløbet tager udgangspunkt i din situation og de stress symptomer du oplever. Du vil under forløbet få konkret viden om stress og restitution, indsigt i hvordan du typisk reagerer under stress samt viden og hjælp så du kan overvinde din stress.

Vi retter fokus på, hvordan du trives i dit liv her og nu, din indre dialog, dit mindset samt hvad du helt konkret kan gøre for, at drage omsorg for og passe på dig selv. Jeg vil vejlede, guide, motivere og støtte dig under hele forløbet.

Professionel stresscoach

Hvis du er på udkig efter en stresscoach, en ledelsescoach eller en personlig udviklingscoach, så kan jeg hjælpe dig med at nå dine mål. Jeg er en professionel stresscoach, der har erfaring med at hjælpe folk med at overvinde stress, opnå personlig udvikling og forbedre deres lederskabsevner.

1-1 Coaching

Jeg tilbyder 1-1 coaching til alle, der ønsker at forbedre deres personlige eller professionelle liv. Dette kan omfatte alt fra at være tilstede i nuet, at leve efter de værdier du synes er vigtige, finde din indre styrke eller forbedre personlige relationer. Under 1-1 coaching vil jeg arbejde tæt sammen med dig for at identificere dine mål og udvikle en plan for at nå dem. Jeg vil også hjælpe dig med at identificere eventuelle hindringer, der måtte forhindre dig i at nå dine mål, og give dig de værktøjer og strategier, du har brug for for at overvinde dem.

Ledelsescoaching

Jeg er også specialiseret i ledelsescoaching. Som ledelsescoach hjælper jeg typisk ledere og ledende medarbejdere med at forbedre deres lederskabsevner, så de kan føre deres team eller organisation til succes. Jeg vil arbejde sammen med dig for at identificere dine styrker og svagheder som leder og udvikle en plan for at forbedre dine evner. Dette kan omfatte alt fra at forbedre din kommunikation med dine medarbejdere til at udvikle en strategi for at nå dine forretningsmål.

Stresscoaching

Hvis du oplever stress i dit personlige eller professionelle liv, kan jeg hjælpe dig med at tackle det ved hjælp af stresscoaching. Stress kan have en alvorlig indvirkning på dit helbred og din livskvalitet, og det er vigtigt at tackle det så tidligt som muligt. Jeg vil hjælpe dig med at identificere kilderne til din stress og udvikle strategier til at håndtere den. Jeg vil også hjælpe dig med at forstå, hvordan stress påvirker dit sind og din krop, og hvordan du kan beskytte dig selv mod dens negative virkninger.

Genfind balancen med en stresscoach

En stresscoach kan hjælpe dig med at finde balancen i livet igen ved at lytte til dine bekymringer og mål, og derefter skabe en plan for at nå disse mål. Gennem coaching kan du lære at prioritere din tid og energi, finde sundere måder at håndtere stress og frustrationer på, og opbygge sunde vaner, der kan hjælpe med at opretholde balancen i dit liv. Stress betragtes i dag som en folkesygdom i Danmark, og antallet af mennesker med stress har været stødt stigende de sidste 25 år. En stresscoach kan give støtte og opmuntring, når tingene bliver udfordrende, og hjælpe med at identificere og overvinde barrierer.

stresscoach